جلسه هماهنگی کشیک های نوروزی در راستای پیشگیری از کرونا ویروس ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۸ اسفند ماه

۲۸ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۳ کد : ۸۲۱۹ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۷۲
جلسه هماهنگی کشیک های نوروزی در راستای پیشگیری از کرونا ویروس ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۸ اسفند ماه

نظر شما :