برنامه عملیاتی گندزدایی شهر اراک، ۲ فروردین ماه

۰۳ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۱ کد : ۸۳۳۶ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۲

 گندزدایی شهر اراک در نیمه شب دوم فروردین ماه با مشارکت شهرداری کلانشهر اراک و با نظارت گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان مرکزی  در راستای ضدعفونی سازی شهراراک بمنظور پیشگیری و کنترل کرونا ویروس انجام شد.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: گندزدایی


نظر شما :