وبینار پیشگیری از کرونا ویروس، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی،۲۰ فروردین ماه

۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۰ کد : ۸۶۸۰ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۶۳۹
وبینار پیشگیری از کرونا ویروس، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی،۲۰ فروردین ماه

جلسه وبینار کووید 19 با مدیران شبکه بهداشت و روسای مراکز بهداشت  شهرستان های اراک و تابعه در روز چهارشنبه مورخ 20 فروردین ماه از ساعت 11/30 با حضور معاون بهداشت ، معاون اجرایی ، معاون فنی ، رئیس گروه و مدیر گروه بیماری های واگیر، رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت ، رئیس گروه بیماری های غیر واگیر ، مدیر و رئیس گروه سلامت محیط و کار، رئیس گروه گسترش و مسوول انفورماتیک معاونت بهداشتی بمنظور دریافت گزارش عملکرد شهرستان ها در زمینه پیشگیری و کنترل کووید 19، ضرورت آموزش کامل در فاصله گذاری اجتماعی و رعایت فاصله به میزان 5/1-2 متر  در کلیه مراودات وتجمع ها و خریدها، اموزش کامل چگونگی مراقبت از بیمار درمنزل و قطع زنجیره انتقال، ضرورت اطلاع رسانی درخصوص سامانه خودارزیابی به آدرس salamat.gov.ir  برگزار گردید .

کلید واژه ها: خودارزیابی زنجیره انتقال


نظر شما :