جلسه هماهنگی انجام آزمایشات کرونا ویروس، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی ، ۲۷ فروردین ماه

۲۸ فروردین ۱۳۹۹ | ۲۰:۵۲ کد : ۸۸۲۰ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۶۰۲
جلسه هماهنگی انجام آزمایشات کرونا ویروس، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی ، ۲۷ فروردین ماه

نظر شما :