جلسه ارائه عملکرد کرونا ویروس ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۷ فروردین ماه

۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | ۲۰:۴۰ کد : ۸۸۵۶ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۶۲۱
جلسه ارائه عملکرد کرونا ویروس ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۷ فروردین ماه

( ۱ )

نظر شما :