وبینار وزارتی مداخلات مرگ برای خانواده های متوفیان کرونا ویروس،سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۷ فروردین ماه

۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | ۲۰:۵۷ کد : ۸۸۵۷ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۹۷
وبینار وزارتی مداخلات مرگ برای خانواده های متوفیان کرونا ویروس،سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۷ فروردین ماه

نظر شما :