مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز بهداشت استان مرکزی


جلسه پایش شاخص های بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان اراک، سالن جلسات مرکز بهداشت، ۷ اسفند ماه

جلسه پایش شاخص های بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان اراک، سالن جلسات مرکز بهداشت، ۷ اسفند ماه گالری

هفتمین جلسه پایش شاخص های حوزه بهداشت در شهرستان ها با حضور معاون بهداشت، معاون فنی، رئیس گروه ها، مدیر گروه ها و کارشناس مسوولان معاونت بهداشتی و مدیر شبکه بهداشت و کارشناسان متناظر شهرستان اراک در روز یکشنبه مورخ ۷ اسفند ماه از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۵ در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید.

ادامه مطلب

تماس با ما

معاونت بهداشتی :  پست الکترونیک moaven.behdashti@arakmu.ac.ir  شماره تماس 08633411183   امور اداری : پست الکترونیک edari_behdasht@arakmu.ac.ir                شماره تماس :08633411124 امور مالی :  شماره تماس 08633411130 سامانه بهبود تغذیه جامع :  پست الکترونیک taghzieh.bahbood@arakmu.ac.ir شماره تماس 08633411145 گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر:  پست الکترونیک vagir_bimari@arakmu.ac.ir شکاره تماس : 08633411137                   واحد آموزش بهداشت : پست الکترونیک : edu_behdasht@arakmu.ac.ir شماره تماس :08633411146 واحد بیماریهای غیر واگیر:  پست الکترونیک ...