مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز بهداشت استان مرکزی


جلسه پایش شاخص های بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان اراک، سالن جلسات مرکز بهداشت، ۷ اسفند ماه

جلسه پایش شاخص های بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان اراک، سالن جلسات مرکز بهداشت، ۷ اسفند ماه گالری

هفتمین جلسه پایش شاخص های حوزه بهداشت در شهرستان ها با حضور معاون بهداشت، معاون فنی، رئیس گروه ها، مدیر گروه ها و کارشناس مسوولان معاونت بهداشتی و مدیر شبکه بهداشت و کارشناسان متناظر شهرستان اراک در روز یکشنبه مورخ ۷ اسفند ماه از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۵ در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید.

ادامه مطلب