تاریخچه واحد

تعداد بازدید:۱۷۰۶

تاریخچه واحد:

واحد آموزش بهورزی استان از سال 1372 در مرکز بهداشت استان شروع بکار نموده و کار جذب و پذیرش و تربیت نیروی انسانی بهورز را بر عهده دارد و بر اساس سیاست های جدید طرح تحول سلامت وظایف دیگری چون آموزش اعضاء تیم سلامت را نیز بر عهده داشته و با مراکز و واحدهای آموزش بهورزی در سطح شهرستان های تابعه همکاری می نماید.

کلید واژه ها: واحد بهورزی آموزش بهورزی

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۳۹۷