وظایف و فعالیت های واحد گسترش

تعداد بازدید:۲۱۴۲

وظایف و فعالیت ها:

* بررسی پستهای بلاتصدی بهورزی و پیش بینی خروجی های بهورزی در 2 سال آتی با احتساب 30 سال خدمت

* اطلاع رسانی در خصوص  پذیرش بهورز بومی

* هماهنگی  برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه

* پی گیری دریافت اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام از واحد گزینش

* پی گیری امور رفاهی فراگیران /کارآموزان بهورزی

* نظارت مستمر بر فعالیت پرسنل خانه های بهداشت آموزشی و دانش آموزی و پایگاه های خدمات جامع سلامت

* بر نامه ریزی جهت آموزش حضوری و غیر حضوری مراقبین سلامت خانواده بر اساس آخرین دستور العمل های برنامه و صدور گواهی های لازم بر اساس فرمت های ابلاغی

* مشارکت در برنامه ریزی و بازآموزی اعضاء تیم سلامت

* طراحی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزش غیر حضوری ( از راه دور ) بهورزان و مراقبان سلامت

* ارتقاء مهارت های آموزشی مدیر و مربیان بهورزی

* برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحد های ستادی

* انتخاب بهورز و مربی نمونه براساس چک لیست

* تشکیل شورای بهورزی براساس آیین نامه ی مربوطه

* ارائه نظر کارشناسی درخصوص امور  اداری مرتبط با بهورزان شاغل ( درخواست نقل و انتقال ادامه تحصیل و تغییر عنوان ) درصورت درخواست بر اساس ضوابط و مقررات جاری

* مشارکت در برنامه های پژوهش در عرصه های بهداشتی درمانی

کلید واژه ها: بهورزی گسترش شبکه

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۳۹۷