مطالب مرتبط با کلید واژه

گسترش شبکه


وظایف و فعالیت های واحد گسترش

وظایف و فعالیت ها: * بررسی پستهای بلاتصدی بهورزی و پیش بینی خروجی های بهورزی در 2 سال آتی با احتساب 30 سال خدمت * اطلاع رسانی در خصوص  پذیرش بهورز بومی * هماهنگی  برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه * پی گیری دریافت اسامی ...