مطالب مرتبط با کلید واژه

شرح وظایف


شرح وظایف واحد بهداشت محیط

الف )‌‌برنامه ریزی تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح ستاد معاونت امور بهداشتی دانشگاه تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح مراکز بهداشت تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح مراکز بهداشتی درمانی تدوین طرحهای مداخله ای تدوین برنامه برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی ...

وظایف واحد تغذیه

شناسایی مشکلات تغذیه ای موجود در استان و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع آن ها برنامه ریزی جهت آموزش تغذیه به گروه های سنی مختلف (کودکان،زنان باردار و شیرده ،نوجوانان ، بزرگسالان ، سالمندان ) برنامه ریزی در خصوص مداخله های موثر ...