آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
اردیبهشت ماه ۹۸تشویقی های پرسنلی بیمارستان
آئین نامه انبارش شیمیاییبهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان
دستورالعمل اجرایی آئین نامه کمتیه حفاظت فنی و بهداشت کار در مراکز بهداشتی و درمانیبهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان
کتابچه حوادث شغلیبهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان
دستورالعمل اتوکلاومدیریت استریلیزاسیون
شستشوی دستی یا اتوماتیک و پاک سازی ابزار و وسایلمدیریت استریلیزاسیون
گندزدایی ابزارهای جراحی با قابلیت استفاده مجددمدیریت استریلیزاسیون
گندزدایی و استریل اقلام حساس به حرارتمدیریت استریلیزاسیون
نحوه بازخوانی ابزار و وسایل استریل از بخش هامدیریت استریلیزاسیون
نحوه رهگیری وسایل و تجهیزات استریل بکار رفته بیمارمدیریت استریلیزاسیون
جدول راهنمای مدت پایداری انواع نمونهمدیریت آزمایشگاه
دامنه یا مقادیر بحرانی آزمایش هامدیریت آزمایشگاه
راهنمای شرایط جمع آوری نمونه بیمارمدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایش های اورژانس و زمان پاسخگویی آن هامدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایش های روتین و زمان پاسخگویی آن هامدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایش های مستلزم ناشتایی و سایر آمادگی های لازممدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایشات ارجاعی به سایر آزمایشگاه هامدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایشات روتین و اورژانسیمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش بیوشیمی.مدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش بیوشیمی ادرارمدیریت آزمایشگاه