اولین روز کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات روان ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۰ شهریور ماه

۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | ۲۱:۲۲ کد : ۱۱۹۵۷ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۶۰۵
اولین روز کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات روان ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۰ شهریور ماه

کلید واژه ها: ارزیابی و درمان اختلالات روان مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :