وبینار وزارتی معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۹ مهر ماه

۲۰ مهر ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۹ کد : ۱۲۴۹۳ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۴۹۰
وبینار وزارتی معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۹ مهر ماه

کلید واژه ها: وبینار وزارتی مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :