وبینار وزارتی کارشناسان تغذیه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۰ مهر ماه

۲۰ مهر ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۹ کد : ۱۲۵۰۰ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۶۶۰
وبینار وزارتی کارشناسان تغذیه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۰ مهر ماه

کلید واژه ها: وبینار وزارتی کارشناسان تغذیه مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :