وبینار وزارتی اجرای برنامه تشخیص زودهنگام در غربالگری سرطان، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۰ مهر ماه

۳۰ مهر ۱۳۹۹ | ۲۱:۱۸ کد : ۱۲۷۸۰ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۶۱۷
وبینار وزارتی اجرای برنامه تشخیص زودهنگام در غربالگری سرطان، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۰ مهر ماه

کلید واژه ها: وبینار وزارتی غربالگری سرطان مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :