وبینار آموزش سلامت کار هماهنگی برنامه بازرسی ویژه قطع زنجیره انتقال کرونا ویروس ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۶ آبان ماه

۲۶ آبان ۱۳۹۹ | ۲۱:۱۰ کد : ۱۳۳۳۹ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۱۹
وبینار آموزش سلامت کار هماهنگی برنامه بازرسی ویژه قطع زنجیره انتقال کرونا ویروس ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۶ آبان ماه

کلید واژه ها: قطع زنجیره کرونا ویروس مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :