وبینار مهار مقاومت میکروبی، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۷ آبان ماه

۲۷ آبان ۱۳۹۹ | ۱۹:۲۶ کد : ۱۳۳۶۴ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۸۰
وبینار مهار مقاومت میکروبی، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۷ آبان ماه

کلید واژه ها: مقاومت میکروبی مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :