وبینار وزارتی مراقبت و درمان HIV، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۳ بهمن ماه

۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۰ کد : ۱۴۹۱۱ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۳۸۵
وبینار وزارتی مراقبت و درمان HIV، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۳ بهمن ماه

کلید واژه ها: وبینار وزارتی HIV مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :