کمیته پسماند عفونی، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۵ بهمن ماه

۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۵ کد : ۱۵۱۱۳ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۳۹۹
کمیته پسماند عفونی، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۵ بهمن ماه

کلید واژه ها: پسماند عفونی مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :