جلسه هماهنگی انجام رپید تست در کلینیک های سرپایی بیمارستان ها، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۵ بهمن ماه

۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۵ کد : ۱۵۱۱۵ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۳۷۰
جلسه هماهنگی انجام رپید تست در کلینیک های سرپایی بیمارستان ها، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۵ بهمن ماه

کلید واژه ها: رپیدتست مرکز بهداشت استان مرکزی


( ۱ )

نظر شما :