وبینار آشنایی با رویکرد ارتباط با توسعه(C۴D و کاربرد آن در برنامه پیشگیری از مصدومیت دانش آموزان)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۶ بهمن ماه

۲۶ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۵ کد : ۱۵۱۳۶ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۴۲۴
وبینار آشنایی با رویکرد ارتباط با توسعه(C۴D و کاربرد آن در برنامه پیشگیری از مصدومیت دانش آموزان)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۶ بهمن ماه

کلید واژه ها: مصدومیت دانش آموزان مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :