کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات روانپزشکی (پزشکان عمومی) روز دوم، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۶ بهمن ماه

۲۶ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۵ کد : ۱۵۱۳۸ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۴۷۰
کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات روانپزشکی (پزشکان عمومی) روز دوم، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۶ بهمن ماه

کلید واژه ها: اختلالات روانپزشکی مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :