وبینار هماهنگی و ارائه گزارش عملکرد شهرستان ها -کرونا ویروس، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۱ فروردین ماه

۱۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۶ کد : ۱۶۱۹۱ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۴۳۲
وبینار هماهنگی و ارائه گزارش عملکرد شهرستان ها -کرونا ویروس، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۱ فروردین ماه

کلید واژه ها: کرونا ویروس مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :