وبینار وزارتی معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور(کرونا ویروس)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۹ فروردین ماه

۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۳ کد : ۱۶۶۱۸ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۴۹۷
وبینار وزارتی معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور(کرونا ویروس)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۹ فروردین ماه

کلید واژه ها: کرونا ویروس مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :