وبینار وزارتی معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور(کرونا ویروس)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۷ تیر ماه

۲۷ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۴۹ کد : ۱۸۷۶۰ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۴۱۱
وبینار وزارتی معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور(کرونا ویروس)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۷ تیر ماه

کلید واژه ها: مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :