گردهمائی مربیان مراکز آموزش بهورزی(تدوین متون کاردانی بهورزی)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی،۲۸ شهریور ماه

۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۸:۳۶ کد : ۲۰۲۷۱ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۶۶۹
گردهمائی مربیان مراکز آموزش بهورزی(تدوین متون کاردانی بهورزی)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی،۲۸ شهریور ماه

کلید واژه ها: بهورزی مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :