دومین روز گردهمائی مربیان مراکز آموزش بهورزی(تدوین متون کاردانی بهورزی)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۹ شهریور ماه

۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۷ کد : ۲۰۲۹۸ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۱۹
دومین روز گردهمائی مربیان مراکز آموزش بهورزی(تدوین متون کاردانی بهورزی)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۹ شهریور ماه

کلید واژه ها: مرکز بهداشت استان مرکزی بهورزی


نظر شما :