کمیته استخدام و انتصاب بازرسان بهداشت حرفه ای، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۱ شهریور ماه

۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۲:۴۳ کد : ۲۰۳۹۳ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۴۲۱
کمیته استخدام و انتصاب بازرسان بهداشت حرفه ای، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۱ شهریور ماه

کلید واژه ها: بازرسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :