کمیته پسماند عفونی ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۰بان ماه

۱۱ آبان ۱۴۰۰ | ۱۱:۳۳ کد : ۲۱۴۳۴ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۴۱۹
کمیته پسماند عفونی ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۰بان ماه

کلید واژه ها: پسماند عفونی مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :