وبینار وزارتی معاونین بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور(کرونا ویروس)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۰ آبان ماه

۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۹ کد : ۲۱۸۹۲ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۷۰
وبینار وزارتی معاونین بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور(کرونا ویروس)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی،  ۳۰ آبان ماه

کلید واژه ها: مرکز بهداشت استان مرکزی معاونین بهداشت


نظر شما :