وبینار گزارش دهی شاخص های سامانه ایمان، مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۰ آبان ماه

۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۵ کد : ۲۱۸۹۳ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۴۲۳
وبینار گزارش دهی شاخص های سامانه ایمان، مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۰ آبان ماه

کلید واژه ها: مرکز بهداشت استان مرکزی سامانه ایمان


نظر شما :