وبینار پرسش و پاسخ با مدیران، کارشناسان و مراقبین سلامت مدارس(کرونا ویروس)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۰ آبان ماه

۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۲ کد : ۲۱۸۹۶ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۴۷۸
وبینار پرسش و پاسخ با مدیران، کارشناسان و مراقبین سلامت مدارس(کرونا ویروس)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۰ آبان ماه

کلید واژه ها: مراقبین سلامت مدارس مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :