جلسه توجیهی شرکت کنندگان در مناقصه PHCشهری (اراک، دلیجان، شازند، محلات)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۷ آذر ماه

۲۸ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۳۵ کد : ۲۲۶۲۹ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۵۶
جلسه توجیهی شرکت کنندگان در مناقصه PHCشهری (اراک، دلیجان، شازند، محلات)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۷ آذر ماه

کلید واژه ها: مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :