کمیته دانشگاهی پیشگیری از سوانح و حوادث در سالن کاظمی آشتیانی دانشگاه، ۲۸ آذر ماه

۲۹ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۵۵ کد : ۲۲۶۶۶ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۶۸
کمیته دانشگاهی پیشگیری از سوانح و حوادث در سالن کاظمی آشتیانی دانشگاه، ۲۸ آذر ماه

با توجه به آغاز دومین دهه ایمنی راه ها(2030-2021) با شعار "به خاطر داشته باشید،حمایت کنید،عمل کنید"با هدف اجرای اقدامات موثر در راستای کاهش عوامل خطر حوادث ترافیکی جهت حمایت از اهداف این دهه ،کمیته راهبردی دانشگاهی پیشگیری از حوادث وسوانح با محوریت کاهش حوادث ترافیکی در روز یک شنبه به تاریخ 28/9/1400 در سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی اراک با حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی اراک،معاون بهداشتی ،معاون فنی ومدیر کل ادارات وسازمان های مرتبط با ارائه شاخص های اختصاصی برنامه و بیان نقطه نظرات و چالش هاومشکلات موجود در حوزه مربوطه اجرایی گردید.

کلید واژه ها: سوانح و حوادث مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :