وبینار وزارتی معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور(کرونا ویروس)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۹ آذرماه

۲۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۹ کد : ۲۲۶۷۸ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۴۵۰
وبینار وزارتی معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور(کرونا ویروس)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۹ آذرماه

کلید واژه ها: مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :