نشست توجیهی با دانشکده بهداشت و انجمن صنفی کارگران ساختمانی جهت بهره گیری از پتانسیل دانشجویان بهداشت حرفه ای در واحد کارآموزی، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۹ آذر ماه

۲۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۳ کد : ۲۲۶۸۰ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۴۴۷
نشست توجیهی با دانشکده بهداشت و انجمن صنفی کارگران ساختمانی جهت بهره گیری از پتانسیل دانشجویان بهداشت حرفه ای در واحد کارآموزی، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۹ آذر ماه

کلید واژه ها: مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :