گزارش برگزاری وبینار سبک زندگی سالم

۱۹ دی ۱۳۹۷ | ۲۱:۲۷ کد : ۲۴۳۸ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۶۸۳

در راستای ترویج خود مراقبتی با برگزاری3 دوره وبینار آموزشی توسط گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت و آزمون الکترونیکی، 2670 نفر از پرسنل دانشگاه علوم پزشکی اراک در زمینه سبک زندگی سالم آموزش دیده که 95% افراد موفق به اخذ 18 ساعت آموزش ضمن خدمت گردیدند .

کلید واژه ها: خود مراقبتی آموزش و ارتقای سلامت


نظر شما :