کمیته هماهنگی هفته سلامت ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۰ فروردین ماه

۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۵ کد : ۲۵۵۸۵ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۳۳۳
کمیته هماهنگی هفته سلامت ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۰ فروردین ماه

کلید واژه ها: هفته سلامت مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :