جلسه هم اندیشی دور تطبیقی آموزش کاردان بهورزی، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۱ اردیبهشت ماه

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۴:۴۳ کد : ۲۶۴۷۹ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۳۵۵
جلسه هم اندیشی دور تطبیقی آموزش کاردان بهورزی، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۱ اردیبهشت ماه

کلید واژه ها: مرکز بهداشت استان مرکزی


( ۱ )

نظر شما :