لزوم آموزش برای کاهش خطراتی که کودکان را تهدید می کند

۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۱:۳۶ کد : ۲۷۱۳۵ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۲۲۹
مدیر گروه سلامت خانواده مرکز بهداشت استان: تأثیر آموزش بر حوادث در بسیاری از فعالیتهای پیشگیرانه دیده شده است.
لزوم آموزش برای کاهش خطراتی که کودکان را تهدید می کند

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان مرکزی،دکتر شهلا نظری گفت : یادگیری کمکهای اولیه به شما این اطمینان را میدهد کـه در هنگام مواجهه با یک کودک آسیب دیده به گونه ای عمل کنید تا زندگی او را نجات دهیـد.
او افزود : امروزه موضوع پیشگیری از حوادث کودکان یکی از موضوعات مهم سلامت کشورهاست و جای کار فراوانی دارد و داشتن وسایل و تجهیزات ضروری و موردنیاز برای کمکهای اولیه در منزل و مراکز نگهداری کودکان مانند مهدکودک ها، مدارس و امکان ورزشی و نحوه استفاده صحیح از این وسایل نکته مهمی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد
وی تاکید کرد : طبقه اجتماعی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی یکی از عوامل مؤثر در رخداد حوادث دوران کودکی است. تفاوت در کلاس اجتماعی
خانوارها در حوادث کودکان در مقایسه با سایر بیماریها و سایر گروههای سنی بیشتر است. کودکان خانوارهایی با کلاس اجتماعی ۵ ،پنج برابر کودکان خانوارهایی با کلاس اجتماعی ۱ در اثر سوانح و حوادث فوت میکنند
وی تاکید کرد : کودکانی که در مناطق محروم تر زندگی میکنند، به دلیل وجود مواد قابل اشتعال بیشتر در منازل، احتمـال بالـاتر وجـود سـاکنین سیگاری در منزل و نزدیکتر بودن منازل با ریسک مشابه به یکدیگر، بیشتر در مواجهه با آتش و سوختگی قرار میگیرند.
او افزود : در دنیای امروز کودکان، جایگاه و نقش مهمتری پیداکرده اند و رعایت حقوق آنهـا همینطـور مراقبـت از سـلامت و ایمنیشـان از
وظایف غیرقابل انکار خانواده ها، دولتها و سازمانهای مرتبط با آنهاست. وی یادآور شد : کودکان مجبورند در محیطـی زنـدگی و رشـد کننـد کـه بزرگترها معمولاً برای زندگی خودشان ساخته اند و این محیطها غالبًا به خـاطر عـدم تطـابق کـافی جسـمانی و روانـی- اجتمـاعی کودکان برایشان پرمخاطره تر است، بنابراین میتوان گفت که کودکان آسیبدیده در اثر سـوانح و حـوادث در اغلـب مـوارد قربـانی خطاهای بزرگترها هستند.
نظری در ادامه خاطر نشان کرد : در سال نخست زندگی کودکان با حوادثی مواجه میشوند که نقشی در رخداد آن ندارند. انواع حـوادثی کـه کودکـان بـه آن دچـار میشوند عبارت اند از: سقوط، سوختگی همراه تاول، حوادث ترافیکی، خفگی و مشکلات استنشـاقی کـه معمولـاً در حیطـه کنترلـی والدین است.
او خاطر نشان کرد : در جهان، سوانح ترافیکی شایعترین علت مرگ ناشی از حوادث غیرعمدی در گروه سنی ۱ تا ۱۹ سال به شمار میرود و بعدازآن به ترتیب غرق شدگی، سوختگی و سقوط به عنوان شایعترین علت مرگ ناشی از حوادث غیرعمدی در گروه سنی ۱ تا ۱۹ سال قرار دارند .
مدیر گروه سلامت خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در پایان گفت : کارشناسان حوزه سلامت میتوانند تأثیر زیادی بر والدین و کودکانی که برای درمان و مداوای آسیب های کودکانشان به آنها مراجعه میکنند داشته باشند. پزشکان و پرستاران اغلب احساس میکنند که صحبت در مورد پیشگیری از مصدومیت کودکان در شرایطی که کودک برای مداوا مراجعه کرده مناسب نیست یا فرصت کافی وجود ندارد، اما باید دانست که بهترین فرصت برای اصلاح رفتار کودکان و پیشگیری از برنامهها رویکردی مستقیم و در این شرایط مناسب است.
 

کلید واژه ها: مرکز بهداشت استان مرکزی سـوانح و حـوادث


نظر شما :