بهداشت،علم و هنر دستیابی به سلامتی است .

۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۶:۰۸ کد : ۲۷۱۷۶ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۳۶۷
رئیس مرکز بهداشت استان : فرد سالم کسی که در تمام ابعاد سلامت احساس رفاه کامل وآسایش کند.
بهداشت،علم و هنر دستیابی به سلامتی است .

بهداشت،علم و هنر دستیابی به سلامتی است .
رئیس مرکز بهداشت استان : فرد سالم کسی که در تمام ابعاد سلامت احساس رفاه کامل وآسایش کند.
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان مرکزی، دکتر علی علیمحمدی گفت : بهداشت خانواده،بهداشت مادر وکودک،مبارزه با بیماریهای واگیردار،بهداشت مدارس
بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای از جمله ابعاد و علوم مختلف بهداشتی هستند که نشان از اهمیت و ارزش موضوع بهداشت دارد. 
او افزود : یکی از شاخه‌های علوم بهداشتی بوده که به مسائل و مشکالت شغلی می‌پردازد. در دهه‌های اخیر درکشورهای توسعه یافته بعلت نیاز روزافزون به حل مشکالت شغلی، رشد شایانی را به همراه داشته است و در کشورهای در حال توسعه نیز در جهت پایداری توسعه اقتصادی، اجتماعی، انسانی( جایگاه ویژه‌ای را دارا می‌باشد
وی تاکید کرد : بهداشت حرفه ای، علمی متشکل از علوم متنوع شامل مهندسی، اپیدمیولوژی مطالعه توزیع بیماری در جمعیت(، فیزیک، آمار، زیست شناسی، میکروب،شناسی، شیمی، آناتومی، فیزیولوژی و سم شناسی است
او افزود : علم وهنر تامین سلامت کارگران شغل های مختلف در برابر عوامل زیان آور محیط کار واینکه فرد کارگر در کارهایی که متناسب با قابلیتهای جسمانی و روانی اوست، مشغول به کار شود و همچنین پیشگیری از بیماری های شغلی و به حداقل رساندن حوادث شغلی از مهمترین اهداف بهداشت حرفه ای است .
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت : وزارت کار و امور اجتماعی،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی سازمان های متولی ایمنی و بهداشت حرفه ای در کشور هستند 
وی تاکید کرد :شناخت، بررسی واندازه گیری عوامل زیان آور موجود در محیط کار وارائه،طرحهای کنترلی وبهسازی محیط،برنامه های مربوط به معاینات پزشکی کارگران،برنامه های مربوط به حفاظت وایمنی،ایجاد امکانات درمانی وکمکهای اولیه،برنامه های مربوط به آموزش بهداشت کارگران،برنامه های مربوط به تغذیه کارگران،برنامه های مربوط به نوتوانی مهمترین برنامه های بهداشت حرفه ای می باشند.

کلید واژه ها: مرکز بهداشت استان مرکزی بهداشت حرفه ای


نظر شما :