جلسه هماهنگی گروه سلامت محیط و کار ( پایش وزارتی)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۸ مرداد ماه

۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۳۳ کد : ۲۸۴۵۶ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۳۹۸
جلسه هماهنگی گروه سلامت محیط و کار ( پایش وزارتی)، سالن  جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۸ مرداد ماه

کلید واژه ها: مرکز بهداشت استان مرکزی پایش وزارتی


نظر شما :