کارگاه ارزیابی و تشخیص اختلالات روانپزشکی (پزشکان)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۸ مرداد ماه

۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۴ کد : ۲۸۴۵۷ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۲۹۴
کارگاه ارزیابی و تشخیص اختلالات روانپزشکی (پزشکان)، سالن  جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۸ مرداد ماه

کلید واژه ها: مرکز بهداشت استان مرکزی اختلالات روان


نظر شما :