کمیته ژنتیک فنیل کتونوریا، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۴ مرداد ماه

۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۷:۵۵ کد : ۲۸۵۷۷ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۲۰۳
کمیته ژنتیک فنیل کتونوریا، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۴ مرداد ماه

کلید واژه ها: مرکز بهداشت استان مرکزی فنیل کتونوریا


نظر شما :