وبینار هماهنگی چک لیست پایش وزارتی ( بیماری های غیرواگیر)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۰ مردادماه

۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۷:۲۱ کد : ۲۸۷۰۹ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۳۷۷
وبینار هماهنگی چک لیست پایش وزارتی ( بیماری های غیرواگیر)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۰ مردادماه

کلید واژه ها: مرکز بهداشت استان مرکزی پایش وزارتی


نظر شما :