کارگاه اصول و فنون آموزش مردم برای اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی،۳۰ آبان ماه

۳۰ آبان ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۶ کد : ۳۰۷۳۱ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۲۰۸
کارگاه اصول و فنون آموزش مردم برای اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی،۳۰ آبان ماه

کلید واژه ها: مرکز بهداشت استان مرکزی رفتارهای پیشگیرانه


نظر شما :