جلسه تبیین قانون جوانی جمعیت و الزام در اجرایی سازی ماده های قانونی ( اعم از مرخصی زایمان، دورکاری مادران باردار و شیرده و بیمه و ...)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۶ آذر ماه

۰۷ آذر ۱۴۰۱ | ۱۳:۴۴ کد : ۳۰۸۸۱ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۳۶۹
جلسه تبیین قانون جوانی جمعیت و الزام در اجرایی سازی ماده های قانونی ( اعم از مرخصی زایمان، دورکاری مادران باردار و شیرده و بیمه و ...)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۶ آذر ماه

کلید واژه ها: مرکز بهداشت استان مرکزی جوانی جمعیت مادران باردار


( ۱ )

نظر شما :