جلسه بازدید وزارتی کارشناسان سلامت محیط و مبارزه با بیماری ها، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۳ آذر ماه

۱۳ آذر ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۹ کد : ۳۱۰۰۴ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۲۱۶
جلسه بازدید وزارتی کارشناسان سلامت محیط و مبارزه با بیماری ها، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۳ آذر ماه

کلید واژه ها: سلامت محیط مبارزه با بیماری ها مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :