جلسه واکسیناسیون و بیماریابی سل در اتباع خارجی، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۴ آذر ماه

۱۴ آذر ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۶ کد : ۳۱۰۳۷ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۲۶۳
جلسه واکسیناسیون و بیماریابی سل در اتباع خارجی، سالن  جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۴ آذر ماه

کلید واژه ها: مرکز بهداشت استان مرکزی بیماریابی سل


نظر شما :